Προσφορές

Μέλη της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.

Τα ενεργά (*) μέλη της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. έχουν μόνιμη έκπτωση 20% σε όλα τα βιβλία μας.

 

(*) ενεργό μέλος = έχει πληρώσει τη συνδρομή του τρέχοντος έτους

 

 Περιστασιακές προσφορές

Κατά καιρούς θα γίνονται προσφορές για «πακέτα» βιβλίων, που θα ισχύουν για λίγες μέρες.

Πατήστε εδώαν θέλετε να σας ενημερώσουμε για τις ενδεχόμενες τρέχουσες προσφορές μας.