Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων

Τα μέλη της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. απολαμβάνουν πολλά προνόμια, μεταξύ των οποίων

σημαντική έκπτωση στα ασφάλιστρα των κοινόκτητων χώρων πολυκατοικίας.

Είναι δυνατή η εγγραφή της Πολυκατοικίας ως μέλος.

Για να ανοίξετε την αρχική σελίδα, πατήστε εδώ.