ΤΟΜΟΣ 16

Προβλεπόμενη ημερομηνία κυκλοφορίας
                      εντός του 2019

Πατήστε εδώ, αν θέλετε να σας ενημερώσουμε πότε θα είναι διαθέσιμο.

Κατηγορία:

Περιγραφή

Σκοπός και βασικό περιεχόμενο του βιβλίου:

 

   Η καθιέρωση ετήσιων προϋπολογισμών σε μία πολυκατοικία:

     1) παρέχει ταυτόχρονα πηδάλιο και πυξίδα στη συνιδιοκτησία και το              διαχειριστή για το σχεδιασμό και την παρακολούθηση της οικονομοτεχνικής πορείας του κτιρίου και

  2) συμβάλλει στη σταδιακή ανάπτυξη κοινής αντίληψης όλων των συνιδιοκτητών, για την αντικειμενική οικονομοτεχνική διαχείριση της κοινόκτητης περιουσίας τους.  

   Το βιβλίο αυτό χρησιμεύει για την κατάρτιση αξιόπιστων και υλοποιήσιμων ετήσιων προϋπολογισμών για τις δαπάνες μιας πολυκατοικίας και τη μετέπειτα τήρησή τους σε κατάλληλο βιβλίο-αρχείο.

   Εκτός από τους πίνακες του προϋπολογισμού, το βιβλίο περιέχει πλήρη περιγραφή της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθήσει όποιος αναλάβει την κατάρτιση του προϋπολογισμού (διαχειριστής ή/και κάποιος συνιδιοκτήτης).

    Οι προτεινόμενοι πίνακες για την κατάρτιση των ετήσιων προϋπολογισμών, παρέχο-νται σχεδιασμένοι και αποθηκευμένοι σε αρχεία στο CD, έτοιμοι για εκτύπωση και χειρόγραφη συμπλήρωση ή αντιγραφή και συμπλήρωση στον υπολογιστή.

  Για κάθε πίνακα δίνεται παράδειγμα και οδηγίες συμπλήρωσης.

  Καλύπτει απεριόριστες διαχειριστικές περιόδους.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει…