ΤΟΜΟΣ 9

Προβλεπόμενη ημερομηνία κυκλοφορίας
                           εντός του 2019

Πατήστε εδώ, αν θέλετε να σας ενημερώσουμε πότε θα είναι διαθέσιμο.

Κατηγορία:

Περιγραφή

Βασικό περιεχόμενο του βιβλίου: 

  Πλήρες νομικό πλαίσιο που διέπει τα κοινόκτητα-κοινόχρηστα μέρη μιας πολυκατοικίας: νομοθεσία, σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, κανονισμός, αποφάσεις δικαστηρίων.

  Προϋποθέσεις νόμιμης χρήσης κοινόκτητων μερών.

  Νομότυπη και εποικοδομητική επίλυση διενέξεων για τα κοινόκτητα μέρη