Προσφορές για Διαχειριστές

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ

Κωδικός

πακέτου

Βιβλία που περιλαμβάνονται στο πακέτο

Έκπτωση και σχετικό κέρδος

Δ1

  Τόμος 1 «Εγχειρίδιο για όσους συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις Πολυκατοικιών»

Τόμος 5 «Διαχείριση Δαπανών Κοινοχρήστων»

Έκπτωση 15%

Πληρώνετε 46,75 € αντί 55,00 €

Δ2

  Τόμος 11  «Βιβλίο εργασιών συντήρησης και επισκευής πολυκατοικίας»

  Τόμος 15 «Βιβλίο Ιδιοκτησιών και Ιδιοκτητών Πολυκατοικίας»

Έκπτωση 15%

Πληρώνετε 26,35 € αντί 31,00 €

Δ3

  Τόμος 12 «Βιβλίο Λογοδοσίας Διαχειριστών Πολυκατοικίας»

  Τόμος 13 «Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων Πολυκατοικίας»

  Τόμος 14 «Βιβλίο Οφειλών Κοινοχρήστων Πολυκατοικίας»

 

Έκπτωση 18%

Πληρώνετε 61,50 € αντί 75,00 €

 

Δ4

  Τόμος 1 «Εγχειρίδιο για όσους συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις Πολυκατοικιών»

  Τόμος 5 «Διαχείριση Δαπανών Κοινοχρήστων»

  Τόμος 12 «Βιβλίο Λογοδοσίας Διαχειριστών Πολυκατοικίας»

 

Έκπτωση 18%

Πληρώνετε 65,60 € αντί 80,00 €

 

Δ5

  Τόμος 1 «Εγχειρίδιο για όσους συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις Πολυκατοικιών»

  Τόμος 5 «Διαχείριση Δαπανών Κοινοχρήστων»

  Τόμος 12 «Βιβλίο Λογοδοσίας Διαχειριστών Πολυκατοικίας»

  Τόμος 13 «Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων Πολυκατοικίας»

  Τόμος 14 «Βιβλίο Οφειλών Κοινοχρήστων Πολυκατοικίας»

 

Έκπτωση 20%

Πληρώνετε 104,00 € αντί 130,00 €

+ δωρεάν έξοδα αποστολής

Δ6

  Τόμος 12 «Βιβλίο Λογοδοσίας Διαχειριστών Πολυκατοικίας»

  Τόμος 16 «Μεθοδολογία Εκπόνησης Ετήσιων Προϋπολογισμών Πολυκατοικίας»

  Τόμος 18 «Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων Πολυκατοικίας»

 

Έκπτωση 18%

Πληρώνετε 47,56 € αντί 58,00

 

Δ7

  Τόμος 12 «Βιβλίο Λογοδοσίας Διαχειριστών Πολυκατοικίας»

  Τόμος 16+CD «Μεθοδολογία Εκπόνησης Ετήσιων Προϋπολογισμών Πολυκατοικίας»

  Τόμος 18+CD «Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων Πολυκατοικίας» Πολυκατοικίας»

 

Έκπτωση 18%

Πληρώνετε 68,06 € αντί 83,00

 

Δ8

  Τόμος 1 «Εγχειρίδιο για όσους συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις Πολυκατοικιών»

  Τόμος 5 «Διαχείριση Δαπανών Κοινοχρήστων»

  Τόμος 12 «Βιβλίο Λογοδοσίας Διαχειριστών Πολυκατοικίας»

  Τόμος 18 «Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων Πολυκατοικίας»

 

Έκπτωση 20%

Πληρώνετε 76,00 € αντί 95,00 €

 

Δ9

  Τόμος 1 «Εγχειρίδιο για όσους συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις Πολυκατοικιών»

  Τόμος 5 «Διαχείριση Δαπανών Κοινοχρήστων»

  Τόμος 12 «Βιβλίο Λογοδοσίας Διαχειριστών Πολυκατοικίας»

  Τόμος 18CD «Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων Πολυκατοικίας»

 

Έκπτωση 20%

Πληρώνετε 85,80 € αντί 110,00 €

+ δωρεάν έξοδα αποστολής

 

Πατήστε πάνω στους υπογραμμισμένους κωδικούς των πακέτων για να ανοίξετε την αντίστοιχη παρουσίαση.