Βιβλία για Εταιρείες Διαχείρισης

Βιβλία για Εταιρείες Διαχείρισης 

  Τα βιβλία που απευθύνονται στους Επαγγελματίες Διαχειριστές  αναφέρονται επιγραμματικά στον παρακάτω πίνακα.

Τα βιβλία 1, 2, 3, 5 και 8 περιέχουν τη θεωρητική και πρακτική ενημέρωση για τα διάφορα θέματα διαχείρισης.

Το βιβλίο 10 περιέχει υποδείγματα των συνηθέστερων εντύπων που χρησι-μοποιούνται στη διαχείριση μιας πολυκατοικίας.

 

Τόμος

 

Τίτλος

Πότε θα είναι διαθέσιμο

1

«Εγχειρίδιο για όσους συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις Πολυκατοικιών»

διαθέσιμο

2

«Τακτική Διαχείριση Πολυκατοικίας»

Οργάνωση και Οικονομικός προγραμματισμός

15/01/19

3

«Έκτακτη Διαχείριση Πολυκατοικίας»

28/2/19

5

«Διαχείριση Δαπανών Κοινοχρήστων»

διαθέσιμο

8

«Θέρμανση Πολυκατοικιών»

20/12/18

10

«Υποδείγματα Εντύπων για τη Διαχείριση Πολυ-κατοικιών »

5/12/18

 

Πατήστε πάνω στους υπογραμμισμένους αριθμούς των τόμων, για να ανοίξετε την αντίστοιχη παρουσίαση.