Οι επικρατούσες παράτυπες και ανεύθυνες συμπεριφορές διαχειριστών και συνιδιοκτητών που αποτυπώνονται στη δομική,  εμπορική και κοινωνική υποβάθμιση πάμπολλων πολυκατοικιών στη χώρα μας, έχουν κοινό παρονομαστή την άγνοια ή την ημιμάθεια.

«Αμαρτίης αιτίη η άγνοια του κρέσσοντος»

Αιτία της κακής πράξης είναι η άγνοια του καλύτερου.

Δημόκριτος

  Γιατί επικρατεί η άγνοια

Οι σωστές νομικές και οικονομοτεχνικές πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι διαχειριστές και συνιδιοκτήτες μιας πολυκατοικίας, ώστε να ασκούν σύννομα, συνυπεύθυνα αλληλέγγυα και εποικοδομητικά το θεσμικό τους ρόλο,  είναι διάσπαρτες σε εκατοντάδες διαφορετικές πηγές, όπως η εικόνα στις ψηφίδες ενός πάζλ.

Χρειάστηκαν περισσότερες από 2.500 ώρες για τη συστηματική συλλογή, μελέτη και παρουσίαση, σε απλή γλώσσα, των έγκυρων και τεκμηριωμένων πληροφοριών και των αποτελεσματικών διαδικασιών που περιέχουν τα βιβλία και τα βιβλιοτετράδια της σειράς «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ».

Το παιχνίδι της διαχείρισης μιας πολυκατοικίας είναι ομαδικό.

Όλοι οι παίκτες πρέπει να γνωρίζουν τους κανόνες του.

 

Επενδύοντας χρόνο για τη σωστή ενημέρωσή του, κάθε διαχειριστής και κάθε συνιδιοκτήτης μπορεί να επιφέρει αισθητή διαφορά στο σκοτεινό ορίζοντα της άγνοιας, της αδιαφορίας και της αυθαιρεσίας που καταστρέφουν τις πολυκατοικίες.

Είναι τα κτίρια που στεγάζουν τη συντριπτική πλειονότητα των κατοίκων της χώρας μας.

Η συγγραφέας Τερίνα Τσουρού 

Ακολουθήστε μας