Οι πολυκατοικίες είναι τα κτίρια που φιλοξενούν την πλειονότητα των κατοίκων των πόλεων. Δυστυχώς στη χώρα μας οι περισσότερες πολυκατοικίες υφίστανται ραγδαία υποβάθμιση, που εσφαλμένα αποδίδεται μόνο σε έλλειψη οικονομικών πόρων.

Στην πραγματικότητα η υποβάθμιση των πολυκατοικιών, οφείλεται σε συνδυασμό πολλών αρνητικών παραγόντων που επικρατούν εδώ και πολλά χρόνια στη χώρα μας:

  • διάσπαρτο, αντιφατικό και παρερμηνευμένο νομικό πλαίσιο.
  • κατασκευαστικές και επισκευαστικές κακοτεχνίες.
  • απερίσκεπτες και απρογραμμάτιστες οικονομοτεχνικές επιλογές.
  • παράτυπες συμπεριφορές διαχειριστών και συνιδιοκτητών.
  • παραπλανητική ενημέρωση από πολλούς επαγγελματίες και
  • γενικά πολύ περιοριστική αντίληψη της διαχείρισης από όλους (ιδιώτες και επαγγελματίες).

Και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, δεδομένου ότι:

  • Η διαχείριση-συντήρηση ενός κτιρίου προϋποθέτει τη γνώση και τη σωστή εκτίμηση-εφαρμογή  μιας σειράς αλληλένδετων και αξιόπιστων νομικών, οικονομικών και τεχνικών πληροφοριών.
  • Οι αξιόπιστες νομικές και οικονομοτεχνικές πληροφορίες είναι διάσπαρτες σε εκατοντάδες διαφορετικές πηγές, όπως η εικόνα στις ψηφίδες ενός πάζλ.  
  • Στη χώρα μας δεν υπάρχουν ούτε κύκλοι σπουδών, ούτε σεμινάρια,  ούτε κατάλληλα βιβλία για όσους ασχολούνται με τη διαχείριση πολυκατοικιών. 

Τα βιβλία της εκδοτικής σειράς «καινοτομική διαχείριση πολυκατοικιών» έρχονται να καλύψουν αυτά τα κενά.

Χρειάστηκαν χιλιάδες ώρες για τη συστηματική συλλογή και τη μετέπειτα διατύπωση σε απλή γλώσσα, των αξιόπιστων νομικών, τεχνικών, οικονομικών και πρακτικών πληροφοριών που παρέχονται στα βιβλία.

Εκτός από τις προαναφερθείσες πληροφορίες, τα βιβλία περιέχουν και πολλές δοκιμασμένες πρακτικές διαδικασίες για την αντιμετώπιση όλων των θεμάτων που αφορούν τη διαχείριση-συντήρηση των πολυκατοικιών.

Τα βασικά βιβλία που πρέπει να διαθέτει κάθε διαχειριστής (ιδιώτης ή επαγγελματίας) είναι δύο: ο Τόμος 1 και ο Τόμος 5, που προσφέρονται και σε πακέτο. Για να δείτε την προσφορά και τα περιεχόμενα των δυο αυτών τόμων, πατήστε εδώ .

Διαβάστε τις πρώτες εντυπώσεις για αυτά τα βιβλία, πατώντας εδώ .

Μπορείτε να ενημερωθείτε για την ταξινόμηση των βιβλίων, πατώντας εδώ.

Η διαχείριση μιας πολυκατοικίας είναι ένα ομαδικό παιχνίδι.

Όλοι οι παίκτες (διαχειριστής και συνιδιοκτήτες) πρέπει να γνωρίζουν

α) τους κανόνες του παιχνιδιού

β) τους κοινούς στόχους της ομάδας και

γ) τον ατομικό ρόλο-ευθύνη κάθε παίκτη για την επίτευξη των κοινών στόχων.

Επενδύοντας χρόνο για την πλήρη και σωστή ενημέρωσή του, κάθε διαχειριστής και κάθε συνιδιοκτήτης μπορεί να συνεισφέρει καθοριστικά 

στη δομική, κοινωνική και εμπορική αναβάθμιση της κοινόκτητης και κατ’επέκταση της ιδιόκτητης περιουσίας του.

Η συγγραφέας και εκδότρια Τερίνα Τσουρού.