Η υποβάθμιση της ποιότητας διαβίωσης στις περισσότερες πολυκατοικίες, οφείλεται σε συνδυασμό πολλών παραγόντων που επικρατούν εδώ και πολλά χρόνια στη χώρα μας:

  • διάσπαρτο, αντιφατικό και παρερμηνευμένο νομικό πλαίσιο,
  • κατασκευαστικές και επισκευαστικές κακοτεχνίες,
  • απερίσκεπτες και απρογραμμάτιστες οικονομικές επιλογές,
  • παράτυπες συμπεριφορές διαχειριστών και συνιδιοκτητών
  • παραπλανητική ενημέρωση από πολλούς επαγγελματίες και
  • γενικά πολύ περιοριστική αντίληψη της διαχείρισης από όλους.

Όλοι αυτοί οι παράγοντες έχουν κοινό παρονομαστή την άγνοια ή την ημιμάθεια.

Και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, δεδομένου ότι:

  • Η σωστή διαχείριση ενός κτιρίου προϋποθέτει τη γνώση και τη συνεκτιμημένη εφαρμογή μιας σειράς νομικών, οικονομικών και τεχνικών πληροφοριών.
  • Οι σωστές νομικές και οικονομοτεχνικές πληροφορίες είναι διάσπαρτες σε εκατοντάδες διαφορετικές πηγές, όπως η εικόνα στις ψηφίδες ενός πάζλ.
  • Στη χώρα μας δεν υπάρχουν ούτε κύκλοι σπουδών, ούτε σεμινάρια, ούτε κατάλληλα βιβλία για όσους ασχολούνται με τη διαχείριση πολυκατοικιών.

Τα βιβλία της εκδοτικής σειράς «καινοτομική διαχείριση πολυκατοικιών» έρχονται να καλύψουν αυτά τα κενά.

Χρειάστηκαν χιλιάδες ώρες για τη συστηματική συλλογή και τη μετέπειτα διατύπωση σε απλή γλώσσα, των αξιόπιστων νομικών, τεχνικών, οικονομικών και πρακτικών πληροφοριών που παρέχονται στα βιβλία.

Γιατί ο τίτλος «Καινοτομική Διαχείριση Πολυκατοικιών»;

Η προσέγγιση που διατυπώνεται στα βιβλία για όλα τα θέματα της διαχείρισης. είναι διευρυμένη ή/και διαφοροποιημένη σε σχέση με την επικρατούσα:

1. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – Αναδεικνύεται ο καθοριστικός ρόλος της Συνέλευσης των Ιδιοκτητών και διευκρινίζονται τα θεσμικά όρια των διαχειριστών και των βοηθών τους (εταιρείες διαχείρισης ή άλλοι επαγγελματίες).

2. ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ – Προτείνει τυποποιημένους πίνακες λογοδοσίας εκάστης διαχειριστικής περιόδου, σύμφωνα με το άρθρο 303 του ΑΚ.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – Προτείνει σειρά πρακτικών «εργαλείων»:

  Κατάρτιση ετήσιου προϋπολογισμού δαπανών.

   Μέτρα μείωσης των κοινόχρηστων δαπανών, διατηρώντας ταυτόχρονα ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης στο κτίριο.

   Μέτρα αποτροπής συσσώρευσης οφειλών κοινοχρήστων.

   Μεθοδολογία σχηματισμού ή/και αναπλήρωσης τακτικού αποθεματικού και ειδικών αποθεματικών.

4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ – Προτείνει δύο αποτελεσματικά «εργαλεία»:

  Προληπτική συντήρηση με αποτροπή επέκτασης της φθοράς και έγκαιρη λήψη μέτρων για την εξουδετέρωση των αιτιών της φθοράς.

   Προγραμματισμός έκτακτης συντήρησης με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης και αντίστοιχη οικονομική πρόβλεψη.

5. ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – Διευκρινίζει τη σημασία του αρχείου και προτείνει μια απλή διαδικασία για την τήρηση όλων των αρχείων που απαιτούνται για:

α) τη διαχρονική παρακολούθηση των εργασιών που γίνονται στα κοινόκτητα μέρη της πολυκατοικίας

β) την ευχερή διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων τακτικής διαχείρισης και την επικοινωνία με ιδιοκτήτες, μισθωτές και προμηθευτές

γ) τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων που επιβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές (ΙΚΑ, Πολεοδομία, Δήμος, Νομαρχία, κ.α.).

6. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ – Αναδεικνύει τη σημασία των Γενικών Συνελεύσεων και προτείνει:

   Μια δοκιμασμένη διαδικασία για τη διοργάνωση και τη νομότυπη – αδιατάραχτη διεξαγωγή των Γενικών Συνελεύσεων.

   Μια αποτελεσματική διαδικασία για τη σύνταξη σωστών πρακτικών.

7. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – πλήρης κάλυψη όλων των θεμάτων οροφοκτησίας

   Συγκεντρώνει το ισχύον νομικό πλαίσιο για όλα τα θέματα της οροφοκτησίας και τη χρήση – συντήρηση των κοινόκτητων μερών .

   Αναφέρει αυτολεξεί τα άρθρα των νομοθετημάτων και τις σημαντικές φράσεις των καθοριστικών δικαστικών αποφάσεων.

   Αναδεικνύει τη σωστή εφαρμογή του ισχύοντος νομικού πλαισίου, ως το ισχυρότερο «όπλο» αποτροπής ή εξουδετέρωσης κάθε αυθαιρεσίας.

 

Η διαχείριση μιας πολυκατοικίας είναι ένα ομαδικό παιχνίδι.

Όλοι οι παίκτες (διαχειριστής και συνιδιοκτήτες) πρέπει να γνωρίζουν

α) τους κανόνες του παιχνιδιού

β) τους κοινούς στόχους της ομάδας και

γ) τον ατομικό ρόλο-ευθύνη κάθε παίκτη για την επίτευξη των κοινών στόχων.

Επενδύοντας χρόνο για την πλήρη και σωστή ενημέρωσή του, κάθε διαχειριστής και κάθε συνιδιοκτήτης μπορεί να συνεισφέρει καθοριστικά 

στη δομική, κοινωνική και εμπορική αναβάθμιση της κοινόκτητης και κατ’επέκταση της ιδιόκτητης περιουσίας του.

 

Η συγγραφέας και εκδότρια Τερίνα Τσουρού. 

Ακολουθήστε μας