Βιβλία για Συνιδιοκτήτες

Τα βιβλία που απευθύνονται στους Συνιδιοκτήτες (οι οποίοι συμμετέχουν στη διοίκηση και διαχείριση καθότι μέλη της Συνέλευσης Ιδιοκτητών) αναφέρονται επιγραμματικά στον παρακάτω πίνακα.

Προσοχή: Οι τόμοι 6, 7 και 9 δεν χρειάζονται σε όσους αγοράσουν τον Τόμο 1, που συνιστάται σε όλους τους συνιδιοκτήτες, ως το βασικό βιβλίο ενημέρωσης για όλα τα θέματα μιας πολυκατοικίας.

 

Τόμος

 

Τίτλος

Πότε θα κυκλοφορήσει

1

«Εγχειρίδιο για όσους συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις Πολυκατοικιών»

κυκλοφορεί

5

«Διαχείριση δαπανών κοινοχρήστων»

κυκλοφορεί

6

«Γενικές Συνελεύσεις Πολυκατοικίας»

κυκλοφορεί

6 – CD

«Γενικές Συνελεύσεις Πολυκατοικίας»

κυκλοφορεί

7

«Όργανα Διοίκησης και Διαχείρισης πολυκατοικιών»

κυκλοφορεί

7 – CD

«Όργανα Διοίκησης και Διαχείρισης πολυκατοικιών»

κυκλοφορεί

8

«Θέρμανση Πολυκατοικιών»

εντός του 2020

9

«Κοινόκτητα-Κοινόχρηστα μέρη Πολυκατοικιών»

κυκλοφορεί

9 – CD

«Κοινόκτητα-Κοινόχρηστα μέρη Πολυκατοικιών»

κυκλοφορεί

 

Πατήστε πάνω στους υπογραμμισμένους αριθμούς των τόμων, για να ανοίξετε 

την αντίστοιχη παρουσίαση.