Βιβλία για Συνιδιοκτήτες

Βιβλία για Συνιδιοκτήτες

 

  Τα βιβλία που απευθύνονται στους Συνιδιοκτήτες (οι οποίοι συμμετέχουν στη διοίκηση και διαχείριση καθότι μέλη της Συνέλευσης Ιδιοκτητών) αναφέρονται επιγραμματικά στον παρακάτω πίνακα.

Προσοχή: Οι τόμοι 6, 7 και 9 δεν χρειάζονται σε όσους αγοράσουν τον Τόμο 1, που συνιστάται σε όλους τους συνιδιοκτήτες, ως το βασικό βιβλίο ενημέρωσης για όλα τα θέματα μιας πολυκατοικίας.

 

Τόμος

 

Τίτλος

Πότε θα είναι διαθέσιμο

1

«Εγχειρίδιο για όσους συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις Πολυκατοικιών»

κυκλοφορεί

5

«Διαχείριση δαπανών κοινοχρήστων»

κυκλοφορεί

6

«Γενικές Συνελεύσεις Πολυκατοικίας»

κυκλοφορεί

7

«Όργανα Διοίκησης και Διαχείρισης πολυκατοικιών»

κυκλοφορεί

8

«Θέρμανση Πολυκατοικιών»

εντός του 2019

9

«Κοινόκτητα-Κοινόχρηστα μέρη Πολυκατοικιών»

εντός του 2019 


Πατήστε πάνω στους υπογραμμισμένους αριθμούς των τόμων
, για να ανοίξετε την αντίστοιχη παρουσίαση.