Βιβλία για Δικηγόρους

Βιβλία για Δικηγόρους

 

  Δύο από τα βιβλία μας μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμο επαγγελματικό βοήθημα1 για Δικηγόρους που ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν με θέματα διαφορών οροφοκτησίας, δεδομένου ότι περιέχουν:

α) όλο το σχετικό νομικό πλαίσιο (νομοθεσία και σημαντικότερες αποφάσεις δικαστηρίων)

β) τεχνικές πληροφορίες που αν συμπεριληφθούν στη δικογραφία, μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά τις αποφάσεις των δικαστών, όπως για παράδειγμα στο θέμα της αποσύνδεσης από την κεντρική θέρμανση.

 

1 Ιδιαίτερα ο Τόμος 1, που έχει αποκομίσει πολλές θετικές εντυπώσεις από δικηγόρους.

 

Τα βιβλία αυτά είναι:

 

Τόμος

 

Τίτλος

Πότε θα είναι διαθέσιμο

1

«Εγχειρίδιο για όσους συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις Πολυκατοικιών»

διαθέσιμο

5

«Διαχείριση δαπανών κοινοχρήστων»

διαθέσιμο

 

 

Πατήστε πάνω στους υπογραμμισμένους αριθμούς των τόμων, για να ανοίξετε την αντίστοιχη παρουσίαση.