Επικοινωνία

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 

Άνδρου 5, 11257 Αθήνα

Τηλέφωνα: 6944 – 71 70 60, 210 – 82 38 739

email: diaxeiri@otenet.gr,