Ταξινόμηση των βιβλίων

Η εκδοτική σειρά «Καινοτομική διαχείριση πολυκατοικιών» προβλέπεται να αποτελείται από 22 τόμους (βιβλία) και 3 βιβλιοτετράδια.  

 

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε και να κατεβάσετε τον κατάλογο των διαθέσιμων βιβλίων και βιβλιοτετραδίων.

 

  Ταξινόμηση των βιβλίων ανάλογα με το περιεχόμενο

 

Ανάλογα με το περιεχόμενο και το σκοπό τους, τα βιβλία ταξινομούνται σε:

 

α) Πολυθεματικά →  τόμοι 1 και 2: περιέχουν νομική και οικονομοτεχνική ενημέρωση για όλα τα θέματα της διαχείρισης.

 

β) Μονοθεματικά →  τόμοι 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9, 17 και 18: περιέχουν νομική και οικονομοτεχνική ενημέρωση για κάποια συγκεκριμένα θέματα της διαχείρισης.

 

γ)   Διαχειριστικά εργαλεία →  τόμοι 10.1, 10.2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 και όλα τα βιβλιοτετράδια: περιγράφουν και παρέχουν δοκιμασμένα έντυπα για τη συστηματική καταγραφή και την διαχρονική παρακολούθηση όλων των στοιχείων και ενεργειών που αφορούν στη διοίκηση, τη συντήρηση και την οικονομική διαχείριση μιας πολυκατοικίας.

 

  Ταξινόμηση των βιβλίων ανάλογα με την ιδιότητα του αναγνώστη

 

Η ταξινόμηση και παρουσίαση των βιβλίων ανά κατηγορία αναγνώστη, αποσκοπεί στη διευκόλυνση των αναγνωστών να βρουν εύκολα ποια βιβλία θα τους είναι χρήσιμα, ανάλογα με την ιδιότητά τους:

 

α) Βιβλία για Ιδιώτες και Επαγγελματίες Διαχειριστές (Επαγγελματίες ή/και Ιδιώτες)  →  τόμοι 1, 2, 3, 5, 8, 10.1, 10.2, 11, 12, 13e, 14, 14e, 15, 16, 17, 18, 20 και όλα τα βιβλιοτετράδια.

 

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τον κατάλογο των βιβλίων για Διαχειριστές.

 

β) Συνιδιοκτήτες (συμμετέχουν στη διοίκηση και διαχείριση της πολυκατοικίας ως μέλη στης Συνέλευσης Ιδιοκτητών) →  τόμοι 1, 5, 6, 6CD7, 7CD8, και 9 και 9CD.

Σημειωτέον πως όσοι αγοράσουν τον Τόμο 1 (πολυθεματικός) δεν χρειάζονται τους τόμους 6, 7 και 9.

 

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τον κατάλογο των βιβλίων για Συνιδιοκτήτες.

 

γ) Δικηγόροι που ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν με θέματα διαφορών οροφοκτησίας →  τόμοι 1 και 5.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τον κατάλογο των βιβλίων για Δικηγόρους.

 

 

δ) Συμβολαιογράφοι που συντάσσουν Κανονισμούς Πολυκατοικιών →  τόμος 4

 

Πατήστε εδώ για να δείτε τον τόμο 4.