Βιβλία για Διαχειριστές

  Τα βιβλία και τα βιβλιοτετράδια που απευθύνονται στους Διαχειριστές (Ιδιώτες και Επαγγελματίες) αναφέρονται επιγραμματικά στον παρακάτω πίνακα.

Τα βιβλία 1, 2, 3, 5 και 8 περιέχουν τη θεωρητική και πρακτική ενημέρωση για όλα τα θέματα που καλείται να αντιμετωπίσει ένας διαχειριστής.

Τα βιβλία 10, 11, 12, 13, 14, 15, και 16, καθώς και όλα τα βιβλιοτετράδια περιγράφουν και παρέχουν δοκιμασμένα έντυπα για τη συστηματική καταγραφή και την διαχρονική παρακολούθηση όλων των στοιχείων και όλων των ενεργειών που αφορούν στη διοίκηση, τη συντήρηση και την οικονομική διαχείριση μιας πολυκατοικίας. 

 

ΒΙΒΛΙΑ

Τόμος

 

Τίτλος

Πότε θα είναι διαθέσιμο

1

«Εγχειρίδιο για όσους συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις Πολυκατοικιών»

κυκλοφορεί

2

«Τακτική Διαχείριση Πολυκατοικίας»

Οργάνωση, Συντήρηση και Οικονομικός προγραμματισμός

εντός του 2019

3

«Έκτακτη Διαχείριση Πολυκατοικίας»

εντός του 2019

5

«Διαχείριση Δαπανών Κοινοχρήστων»

κυκλοφορεί

8

«Θέρμανση Πολυκατοικιών»

εντός του 2019

10

«Υποδείγματα Εντύπων για τη Διαχείριση Πολυ-κατοικιών»

εντός του 2019

11

«Βιβλίο καταγραφής έκτακτων εργασιών συντή-ρησης και επισκευής πολυκατοικίας»

εντός του 2019

12

«Βιβλίο Λογοδοσίας Διαχειριστών Πολυκατοικίας»

κυκλοφορεί

13

«Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων Πολυκατοικίας»

κυκλοφορεί

14

«Βιβλίο Οφειλών Κοινοχρήστων Πολυκατοικίας»

κυκλοφορεί

15

«Βιβλίο Συνιδιοκτητών Πολυκατοικίας»

εντός του 2019

16

«Βιβλίο Ετήσιων Προϋπολογισμών              Πολυκατοικίας»

εντός του 2019

ΒΙΒΛΙΟΤΕΤΡΑΔΙΑ

α/α

 

Τίτλος

Πότε θα είναι διαθέσιμο

Τ1

«Καταγραφή στάθμης πετρελαίου»

κυκλοφορεί

Τ2

«Ωράριο λειτουργίας θέρμανσης»

εντός του 2019

Τ3

«Αρχείο Προμηθευτών»

εντός του 2019

 

Πατήστε πάνω στους υπογραμμισμένους αριθμούς των τόμων και των βιβλιοτετραδίων, για να ανοίξετε την αντίστοιχη παρουσίαση.