Βιβλία για Διαχειριστές

  Τα βιβλία και τα βιβλιοτετράδια που απευθύνονται στους Διαχειριστές  (Ιδιώτες και Επαγγελματίες) αναφέρονται επιγραμματικά στον παρακάτω πίνακα.

  Τα βιβλία 1, 2, 35 και 8 περιέχουν τη θεωρητική και πρακτική ενημέρωση για όλα τα θέματα που καλείται να αντιμετωπίσει ένας διαχειριστής.

  Τα βιβλία 10, 11, 12, 13, 13e, 1414E-28, 15, 16, 17, 18 και 20 καθώς και όλα τα βιβλιοτετράδια περιγράφουν και παρέχουν δοκιμασμένα έντυπα για τη συστηματική καταγραφή και τη διαχρονική παρακολούθηση όλων των στοιχείων και όλων των ενεργειών που αφορούν στη διοίκηση, τη συντήρηση και την οικονομική διαχείριση μιας πολυκατοικίας.

 

ΒΙΒΛΙΑ

Τόμος

 

Τίτλος

Πότε θα κυκλοφορήσει

1

«Εγχειρίδιο για όσους συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις Πολυκατοικιών»

κυκλοφορεί

2

«Τακτική Διαχείριση Πολυκατοικίας»

Οργάνωση, Συντήρηση και Οικονομικός Προγραμματισμός

εντός του 2024 

3

«Έκτακτη Διαχείριση Πολυκατοικίας»

εντός του 2024 

5

«Διαχείριση Δαπανών Κοινοχρήστων»

 Καθορισμός   Ταξινόμηση  Καταμερισμός  Τρόποι Μείωσης  Διεκδίκηση Οφειλών

κυκλοφορεί

8

«Θέρμανση Πολυκατοικιών»

εντός του 2024 

10.1

«Υποδείγματα Εντύπων για Διοικητικά Θέματα Διαχείρισης Πολυκατοικίας»

κυκλοφορεί

10.2

«Υποδείγματα Εντύπων για Τακτική Συντήρηση και
Οικονομική Διαχείριση Πολυκατοικίας»

κυκλοφορεί

11

«Βιβλίο εργασιών συντήρησης και επισκευής πολυκατοικίας»

κυκλοφορεί

12

«Βιβλίο Λογοδοσίας Διαχειριστών Πολυκατοικίας»

κυκλοφορεί

13

«Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων Πολυκατοικίας»

κυκλοφορεί

13e

«Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων Πολυκατοικίας» – Ηλεκτρονικό Βιβλίο

κυκλοφορεί

14

«Βιβλίο Οφειλών Κοινοχρήστων Πολυκατοικίας»

κυκλοφορεί

14e-28

«Βιβλίο Οφειλών Κοινοχρήστων Πολυκατοικίας» – Ηλεκτρονικό Βιβλίο 

κυκλοφορεί

15

«Βιβλίο Ιδιοκτησιών και Ιδιοκτητών Πολυκατοικίας»

κυκλοφορεί

16

«Μεθοδολογία Εκπόνησης Ετήσιων Προϋπολογισμών Πολυκατοικίας»

κυκλοφορεί

17

«Ανελκυστήρες Πολυκατοικίας»

εντός του 2024

18

«Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων Πολυκατοικίας»  Τυποποιημένες φράσεις για τη σύνταξη των πρακτικών

κυκλοφορεί

20

«Έντυπα για Προετοιμασία Γενικών Συνελεύσεων

Πολυκατοικίας και Εκπόνηση Έκθεσης Λογοδοσίας

Διαχειριστών»

κυκλοφορεί

ΒΙΒΛΙΟΤΕΤΡΑΔΙΑ

α/α

 

Τίτλος

Πότε θα κυκλοφορήσει

Τ1

«Καταγραφή στάθμης πετρελαίου»

κυκλοφορεί

Τ2

«Ωράριο λειτουργίας της θέρμανσης»

κυκλοφορεί

Τ3

«Αρχείο Προμηθευτών Πολυκατοικίας»

κυκλοφορεί

 

Πατήστε πάνω στους υπογραμμισμένους αριθμούς των τόμων και των βιβλιοτετραδίων, για να ανοίξετε την αντίστοιχη παρουσίαση.