Σκοπός των βιβλίων

Οι πολυκατοικίες είναι τα κτίρια που φιλοξενούν την πλειονότητα των κατοίκων των πόλεων. Δυστυχώς στη χώρα μας οι περισσότερες πολυκατοικίες υφίστανται ραγδαία υποβάθμιση, που εσφαλμένα αποδίδεται μόνο στην οικονομική κρίση.

Στην πραγματικότητα ο σημαντικότερος λόγος υποβάθμισης ενός κτιρίου είναι η άγνοια και η παραπληροφόρηση που μεταφράζονται στην πράξη σε αυθαίρετες και παράτυπες συμπεριφορές, καθώς και λανθασμένες αποφάσεις από διαχειριστές και συνιδιοκτήτες.

Η κατάσταση ενός κτιρίου είναι το μοναδικό αξιόπιστο τεκμήριο για τις συνέπειες των επιλογών όχι μόνο του εκάστοτε διαχειριστή, αλλά και όλων των συνιδιοκτητών. Πράγματι, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, το βασικό όργανο διοίκησης και διαχείρισης μιας πολυκατοικίας δεν είναι ο Διαχειριστής, αλλά η Συνέλευση των Ιδιοκτητών.

Συνεπώς, η διοίκηση και διαχείριση μιας πολυκατοικίας είναι ένα ομαδικό παιχνίδι με συγκεκριμένους κανόνες και ρόλους που καθορίζονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο και συγκεκριμένους κοινούς στόχους που καθορίζονται από τα μέλη της ομάδας.

Τα βιβλία της σειράς «καινοτομική διαχείριση πολυκατοικιών» αποσκοπούν να προσφέρουν στους συνιδιοκτήτες και τους διαχειριστές όλες τις νομικές και οικονομοτεχνικές γνώσεις που πρέπει να έχουν, προκειμένου:

α) Να ασκούν νομότυπα και εποικοδομητικά το θεσμικό τους ρόλο, με στόχο την επίτευξη ικανοποιητικού επιπέδου διαβίωσης στο κτίριο με το μικρότερο δυνατό κόστος.

β) Να αξιολογούν με αντικειμενικά κριτήρια τις εισηγήσεις και το έργο των διαχειριστών, των συνιδιοκτητών και όλων όσων προτείνουν δαπάνες και παρεμβάσεις στην πολυκατοικία.

γ) Να συνεργάζονται συνυπεύθυνα και αλληλέγγυα με κοινό σκοπό την προστασία της κοινόκτητης και ιδιόκτητης περιουσίας τους, από τη δομική, κοινωνική και εμπορική υποβάθμιση.

δ) Να αντιληφθούν πως ανεξάρτητα από το ποιος θα είναι ο εκάστοτε διαχειριστής, η σωστή διαχείριση της περιουσίας τους είναι ταυτόχρονα ατομική και συλλογική ευθύνη/εξουσία.