Προσφορές για Συνιδιοκτήτες

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ

Κωδικός

πακέτου

Βιβλία που περιλαμβάνονται στο πακέτο

Έκπτωση και σχετικό κέρδος

Σ1

  Τόμος 1 «Εγχειρίδιο για όσους συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις Πολυκατοικιών»

Τόμος 5 «Διαχείριση Δαπανών Κοινοχρήστων»

Έκπτωση 15%

Πληρώνετε 46,75 € αντί 55,00 €

Σ2

  Τόμος 6  «Γενικές Συνελεύσεις Πολυκατοικίας»

  Τόμος 7 «Όργανα Διοίκησης και Διαχείρισης Πολυκατοικιών»

  Τόμος 9 «Κοινόκτητα-Κοινόχρηστα μέρη Πολυκατοικιών»

Έκπτωση 18%

Πληρώνετε 28,70 € αντί 35,00 €

Δεν τα χρειάζονται όσοι έχουν τον Τόμο 1

Σ3

Ψηφιακά βιβλία σε CD

  Τόμος 6-CD  «Γενικές Συνελεύσεις Πολυκατοικίας»

  Τόμος 7-CD «Όργανα Διοίκησης και Διαχείρισης Πολυκατοικιών»

  Τόμος 9-CD «Κοινόκτητα-Κοινόχρηστα μέρη Πολυκατοικιών»

Έκπτωση 18%

Πληρώνετε 26,24 € αντί 32,00 €

 

Δεν τα χρειάζονται όσοι έχουν τον Τόμο 1

Πατήστε πάνω στους υπογραμμισμένους κωδικούς των πακέτων για να ανοίξετε την αντίστοιχη παρουσίαση.