Σεμινάρια

 

Σεμινάρια για Επαγγελματίες Διαχειριστές 

Από τον Απρίλιο του 2019, προγραμματίζουμε μια σειρά από εκπαιδευτικά σεμινάρια για το προσωπικό των Εταιρειών Διαχείρισης και τους επαγγελματίες Διαχειριστές.

Σκοπός των σεμιναρίων

Μολονότι η Διαχείριση ενός κοινόκτητου κτιρίου (Πολυκατοικία) προϋποθέτει κάποιες βασικές νομικές, τεχνικές και οικονομικές γνώσεις, στη χώρα μας δεν προβλέπεται κάποιος κύκλος σπουδών για όσους ασχολούνται επαγγελματικά με τη Διαχείριση Πολυκατοικιών.

Τα σεμινάρια αυτά αποσκοπούν στην αποκόμιση αξιόπιστων νομικών, τεχνικών και οικονομικών γνώσεων για όλα τα θέματα που προκύπτουν στις πολυκατοικίες.

Οι ενότητες των προβλεπόμενων σεμιναρίων είναι επιλεγμένες έτσι ώστε να καλύπτουν πλήρως κάθε θέμα, δημιουργώντας έτσι εξειδικευμένο προσωπικό στις εταιρείες.

Προβλεπόμενα σεμινάρια

• Σεμινάριο 1: Ετήσιος Προϋπολογισμός Πολυκατοικίας 

• Σεμινάριο 2: Πρόγραμμα Προληπτικής Συντήρησης Πολυκατοικίας 

• Σεμινάριο 3: Έκθεση λογοδοσίας Διαχειριστή 

• Σεμινάριο 4: Θέρμανση Πολυκατοικιών

• Σεμινάριο 5: Κοινόκτητα και Κοινόχρηστα μέρη Πολυκατοικιών

• Σεμινάριο 6: Σύσταση Οριζόντιας Ιδιοκτησίας και Κανονισμός Πολυκατοικίας

• Σεμινάριο 7: Όργανα διοίκησης και διαχείρισης Πολυκατοικίας

• Σεμινάριο 8: Γενικές Συνελεύσεις Πολυκατοικίας

• Σεμινάριο 9: Κοινόχρηστες δαπάνες Πολυκατοικίας

Τρόπος διεξαγωγής των σεμιναρίων

Προς το παρόν προβλέπεται μόνο η διεξαγωγή των σεμιναρίων από απόσταση.

 

Πατήστε εδώ, αν θέλετε να σας ενημερώσουμε για τα περιεχόμενα και την ημερομηνία που θα είναι διαθέσιμα τα σεμινάρια.